Disclaimer

De websites immonatie.be en immonatie.eu zijn eigendom van ImmoNatie bvba.

Contactgegevens & Maatschappelijke zetel:
ImmoNatie bvba
Kronenburgstraat 27 bus 132
 2000 Antwerpen
België
E-mail: hallo@immonatie.be
Ondernemingsnummer: 0806 138 591
RPR Leuven
Rekening nummer: BE84 0689 0512 9659 (BIC: GKCCBEBB)
Derden Rekeningnummer: BE62 0689 0512 9861 (BIC: GBCCBEBB)
Erkend vastgoedmakelaar BIV 508.007 (door Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel; land van erkenning: België, de BIV-plichtenleer is te vinden in het KB van 27 september 2006)
Verzekering BA: AXA Belgium
Polis nummer: 730.390.160

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, bestanden, beelden, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, documenten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ImmoNatie bvba of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

ImmoNatie besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze website. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. We kunnen echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze website bevindt. ImmoNatie geeft geen garanties voor de goede werking van de website. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, de hyperlinks en de te koop aangeboden produkten, diensten en hun prijzen, ten allen tijde zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kunnen worden. ImmoNatie kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ImmoNatie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere websites waarmee hyperlinks worden gelegd.

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker of klant worden beschouwd.

Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via contactpagina.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

ImmoNatie is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt in dat geval enkel gebruikt worden in het kader van een klant- en/of prospectbeheer. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe richt u zich tot ons op bovenvermeld adres.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met copie van uw identiteitskaart naar ImmoNatie op bovenvermeld adres.

ImmoNatie registreert eveneens informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website en dienstverlening permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Dit dient enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften en interesses van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.