Beheer van vastgoed

Actief beheer gaat verder dan de klassieke verhuurformules. Dankzij een efficiënt en actief beheer door ImmoNatie blijft uw vastgoedportefeuille gezond, hebt u minder leegstand, minder achterstallige betalingen, enz..
Maar vooral, u bent van zeer veel kopzorgen verlost.
De opdracht omvat volgende:

• waken over de goede naleving van de huurovereenkomsten, eerste aanmaningen bij niet naleving, escalatie naar juristen wanneer nodig;
• indexeren van huurovereenkomsten;
• voor rekening en in naam van de opdrachtgever, het onderhoudspersoneel aan te stellen en op te volgen, waar nodig middels opvragen van offertes, dit voor onderhoud en reparaties van het gebouw;
• toezicht uit te oefenen op de (niet-verhuurde) panden en, in overleg met de eigenaar, noodzakelijke maatregelen te treffen tegen brand, diefstal en andere schade en alle overeenkomsten aan te gaan die nuttig of noodzakelijk zijn voor een goed beheer en instandhouding van het toevertrouwde onroerend goed, opdrachten die daarbij gegeven worden aan derde partijen zijn voor rekening van de eigenaar.